Elisabetta GUALMINI : Strona główna 

Członkini 

Komisja Budżetowa 
Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 
Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Rosja 

Zastępstwo 

Komisja Rozwoju Regionalnego 
Delegacja do spraw stosunków z Republiką Południowej Afryki 

Ostatnie prace 

Zawarcie Umowy o wolnym handlu między UE a Wietnamem (A9-0003/2020 - Geert Bourgeois) IT  
 
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 
Zawarcie Umowy o wolnym handlu między UE a Wietnamem (rezolucja) (A9-0017/2020 - Geert Bourgeois) IT  
 
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 

Kontakt