Margarida MARQUES : Życiorys 

Wersja oryginalna : PT 

Życiorys (informacje opublikowane na wyłączną odpowiedzialność posłanki)  
Ostatnia aktualizacja: 29/08/2019 

Wykształcenie (uzyskane tytuły i dyplomy) 

 • 1971-1976 : Wydział Nauk Ścisłych Uniwersytetu Lizbońskiego – dyplom magisterski w dziedzinie matematyki (statystyka)
 • 1988-1991 : Wydział Nauki i Techniki Nowego Uniwersytetu Lizbońskiego – dyplom magisterski w dziedzinie pedagogiki

Kariera zawodowa 

 • 2005-2011 : Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Portugalii
 • 1994-2015 : Urzędniczka Komisji Europejskiej – Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury oraz Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji Społecznej
 • 1988-1992 : Ministerstwo Edukacji – zastępca kierownika Biura ds. edukacji technologicznej, artystycznej i zawodowej
 • 1985-1988 : Portugalskie Ministerstwo Edukacji – przedstawicielka Ministerstwa Edukacji w komitecie doradczym ds. programu PETRA przy Komisji Europejskiej i Państwowej Komisji ds. Przygotowania Zawodowego
 • 1976-1985 : Urzędniczka Ministerstwa Transportu
 • 1975-1976 : Nauczycielka w szkole średniej – Escola Secundária Padre António Vieira, Lizbona
 • 2004-2011 : ISCTE – Instytut Uniwersytecki w Lizbonie (ISCTE/IUL) – wykładowca gościnny
 • 1989-1994 : Wydział Nauki i Techniki Nowego Uniwersytetu Lizbońskiego – wykładowca gościnny
 • 1983-1989 : Uniwersytet Autonomiczny – wykładowca gościnny

Kariera polityczna 

Funkcje sprawowane w krajowej partii politycznej lub krajowym związku zawodowym  
 • 1974-1974 : Założycielka Socjalistycznej Organizacji Młodzieżowej
 • 1981-1984 : Sekretarz generalna Socjalistycznej Organizacji Młodzieżowej
 • 1984-... : Członkini prezydium krajowego Partii Socjalistycznej
Funkcje sprawowane w parlamencie krajowym  
 • 2015-2019 : Deputowana do Zgromadzenia Republiki Wiceprzewodnicząca Komisji do Spraw Europejskich, członkini Komisji ds. budżetu i modernizacji administracji oraz Komisji ad hoc ds. monitorowania negocjacji w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027
 • 1983-1985 : Deputowana do Zgromadzenia Republiki
Funkcje sprawowane w rządzie krajowym  
 • 11/2015-07/2017 : Sekretarz stanu do spraw europejskich
Funkcje sprawowane w instytucjach UE  
 • 2015-2017 : Członkini Rady do Spraw Ogólnych, Rada UE

Inna działalność 

 • 2000-2002 : Członkini Krajowej Rady Szkolnictwa
 • 1986-1992 : Członkini Rady Doradczej ds. Równości
 • 2011-2015 : Wiceprzewodnicząca Rady Ogólnej ISCTE/IUL

Odznaczenia 

 • Krzyż Wielki Orderu Honoru – Grecja
 • Krzyż Wielki Orderu Zasługi – Luksemburg
 • Krzyż Wielki Orderu Izabeli Katolickiej – Hiszpania
 • Order Narodowy Legii Honorowej w stopniu Oficera – Francja

Kontakt