Mircea-Gheorghe HAVA : Strona główna 

Wiceprzewodniczący 

Delegacja do spraw stosunków z Kanadą 

Członek 

Komisja Rozwoju Regionalnego 

Zastępstwo 

Komisja Budżetowa 
Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Chile 

Kontakt