Dan-Ștefan MOTREANU Dan-Ștefan MOTREANU
Dan-Ștefan MOTREANU

Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)

Członek

Rumunia - Partidul Naţional Liberal (Rumunia)

Data urodzenia : , Orastie

Strona główna Dan-Ștefan MOTREANU

Wiceprzewodniczący

ENVI
Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

Członek

IMCO
Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
D-CL
Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Chile
DLAT
Delegacja do Europejsko-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego

Zastępstwo

AGRI
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
D-JP
Delegacja do spraw stosunków z Japonią

Ostatnie prace

Nadzwyczajne tymczasowe wsparcie w ramach EFRROW w odpowiedzi na epidemię COVID-19 (zmiana rozporządzenia (UE) nr 1305/2013) (C9-0128/2020 - Norbert Lins) RO

19-06-2020
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

Prin apelurile noastre am reușit să convingem Comisia să propună o măsură excepțională de criză prin Fondul European de Dezvoltare Rurală. În Parlament am obținut majorarea până la 7.000 de euro a ajutorului pentru fermieri. Inițial, Comisia propusese un maximum de 5. 000 de euro. Mai mult, am reușit să dublăm plafonul propus de Comisie pe care statul membru îl poate aloca acestei măsuri din fondurile europene alocate programului de dezvoltare rurală. Tot prin votul din Parlamentul European s-a decis extinderea perioadei de plată a acestor sume până la 30 iunie 2021 pentru cererile de sprijin aprobate pana la sfârșitul acestui an. Pentru IMM-urile din sectorul agroalimentar afectate de pandemie a fost stabilit un ajutor în valoare de până la 50.000 de euro. Sprijinul va putea fi diferențiat pe categorii de beneficiari, în conformitate cu criterii obiective și nediscriminatorii, tocmai pentru a fi direcționat către cei mai afectați de actuala criză.
Am votat în favoarea acestei propuneri de regulament. Acest ajutor este absolut necesar având în vedere ca măsurile luate de statele membre pentru limitarea pandemiei de COVID-19 au afectat și perturbat grav sectorul agroalimentar, iar fermierii și întreprinderile din acest sector se confruntă cu lipsă de lichidități.

Sytuacja w strefie Schengen w związku z pandemią COVID-19 (B9-0165/2020) RO

19-06-2020
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

Rezoluția subliniază o revenire rapidă și coordonată la un spațiu Schengen pe deplin funcțional
pentru a garanta libertatea de circulație și pentru a asigura redresarea economică a Uniunii Europene. Pe termen mediu este necesară o reflecție asupra modalităților de consolidare a încrederii reciproce între statele membre și de asigurare a unei guvernanțe cu adevărat europene a spațiului Schengen.
Mai mult, având în vedere noile provocări, Parlamentul European a invitat Comisia Europeană să propună o reformă a guvernanței Schengen.
Prin votul favorabil asupra acestei rezoluții solicit Consiliului și statelor membre să își intensifice eforturile în ceea ce privește extinderea spațiului Schengen și să ia măsurile necesare pentru a admite România, alături de Bulgaria și Croația, în spațiul Schengen.

Ochrona pracowników transgranicznych i sezonowych w Unii w kontekście kryzysu wywołanego COVID-19 (debata) RO

18-06-2020 P9_CRE-PROV(2020)06-18(2-179-0000)
Wkład do debat parlamentarnych

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg