Cristian TERHEŞ Cristian TERHEŞ
Cristian TERHEŞ

Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy

Członek prezydium

Rumunia - Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat (Rumunia)

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca Cristian TERHEŞ

W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

OPINIA w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2020

11-09-2019 LIBE_AD(2019)639622 PE639.622v02-00 LIBE
Gwendoline DELBOS-CORFIELD

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg