Dinesh DHAMIJA : Strona główna 

Przewodniczący 

Delegacja do spraw stosunków z Indiami 

Członek 

CPDE  
Konferencja Przewodniczących Delegacji 
Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów 

Zastępstwo 

Komisja Budżetowa 
Delegacja do spraw stosunków z Półwyspem Koreańskim 

Kontakt