Scott AINSLIE Scott AINSLIE
Scott AINSLIE
Wielka Brytania

Data urodzenia : , Edinburgh

Dziewiąta kadencja parlamentarna Scott AINSLIE

Grupy polityczne

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie - Członek

Partie krajowe

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Green Party (Wielka Brytania)

Deputowani

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Komisja Transportu i Turystyki
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE

Zastępstwo

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Komisja Spraw Konstytucyjnych
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Delegacja do spraw stosunków z Mercosurem
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Azji Południowej

Główne działania parlamentarne

Wkład do debat parlamentarnych

Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 204art. 171 ust. 11 Regulaminu

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca

W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

OPINIA w sprawie realizacji wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony – sprawozdanie roczne za 2018 r.

27-11-2019 AFCO_AD(2019)643103 PE643.103v02-00 AFCO
Esteban GONZÁLEZ PONS

Projekt(-y) rezolucji

Projekty rezolucji poświęcone aktualnym zagadnieniom są składane na wniosek komisji, grupy politycznej lub co najmniej 5 proc. posłów i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 132, 136, 139 i 144

Oświadczenia

Oryginał podpisanego/ datowanego oświadczenia zarchiwizowany przez Parlament Europejski.