Elena KOUNTOURA : Strona główna 

Członkini 

Komisja Transportu i Turystyki 
Delegacja do spraw stosunków z Półwyspem Koreańskim 
Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Unii dla Śródziemnomorza 

Zastępstwo 

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii 
Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia 
Delegacja do spraw stosunków z państwami Maszreku 

Ostatnie prace 

Kontakt