Elena KOUNTOURA Elena KOUNTOURA
Elena KOUNTOURA

Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej / Nordycka Zielona Lewica

Członkini

Grecja - Coalition of the Radical Left (Grecja)

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca Elena KOUNTOURA

W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Programu InvestEU

08-10-2020 TRAN_AD(2020)653989 PE653.989v05-00 TRAN
Tom BERENDSEN

Opinia w sprawie wdrażania rozporządzenia Dublin III

17-07-2020 FEMM_AL(2020)653842 PE653.842v01-00 FEMM
Evelyn REGNER

OPINIA w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2020

26-09-2019 TRAN_AD(2019)639932 PE639.932v02-00 TRAN
Daniel FREUND

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg