John David Edward TENNANT : Strona główna 

Członek 

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii 
Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE 

Zastępstwo 

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 
Delegacja do Parlamentarnego Komitetu Stabilizacji i Stowarzyszenia UE-Serbia 

Ostatnie prace 

Skutki upadłości Grupy Thomas Cook (RC-B9-0118/2019, B9-0118/2019, B9-0119/2019, B9-0120/2019, B9-0121/2019, B9-0122/2019, B9-0124/2019) EN  
 
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 

Kontakt