Nacho SÁNCHEZ AMOR Nacho SÁNCHEZ AMOR
Nacho SÁNCHEZ AMOR

Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim

Członek

Hiszpania - Partido Socialista Obrero Español (Hiszpania)

Data urodzenia : , Caceres

Pytania wymagające odpowiedzi na piśmie (z odpowiedziami) Nacho SÁNCHEZ AMOR

Pytania pisemne

Posłowie mają prawo przedłożyć określoną liczbę pytań wymagających odpowiedzi na piśmie, skierowanych do przewodniczącego Rady Europejskiej, Rady, Komisji i wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii. Art. 138 Regulaminu, załącznik III

Conviction of the Palestinian human rights defender Issa Amro EN

08-03-2021 E-001311/2021 Wiceprzewodniczący Komisji / wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa

VP/HR - EU response to human rights situation in Kazakhstan EN

17-12-2020 E-006928/2020 Wiceprzewodniczący Komisji / wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa

Situation in Peru after the resignation of the President, Manuel Merino EN

18-11-2020 E-006287/2020 Wiceprzewodniczący Komisji / wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg