Antony HOOK Antony HOOK
Antony HOOK
Wielka Brytania

Data urodzenia : ,

Dziewiąta kadencja parlamentarna Antony HOOK

Grupy polityczne

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Grupa Renew Europe - Członek

Partie krajowe

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Liberal Democrats (Wielka Brytania)

Deputowani

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Delegacja do spraw stosunków z Białorusią
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest

Zastępstwo

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Komisja Prawna
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Delegacja do spraw Stosunków z Palestyną
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Unii dla Śródziemnomorza

Główne działania parlamentarne

Sprawozdanie(-a) jako kontrsprawozdawca

W przypadku wszystkich sprawozdań grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę w komisji przedmiotowo właściwej, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

Projekt(-y) rezolucji

Projekty rezolucji poświęcone aktualnym zagadnieniom są składane na wniosek komisji, grupy politycznej lub co najmniej 5 proc. posłów i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 132, 136, 139 i 144

Inne działania parlamentarne

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

Posłowie mogą przedkładać pisemne wyjaśnienie na temat stanowiska zajętego w głosowaniu na posiedzeniu plenarnym. Art. 194 Regulaminu

Poszukiwania i ratownictwo na Morzu Śródziemnym (B9-0130/2019, B9-0131/2019, B9-0132/2019, B9-0154/2019) EN

24-10-2019

I voted in favour of the resolution on search and rescue in the Mediterranean, because I am convinced that we must save lives, instead of pushing migrants into the hands of smugglers or denying them a safe harbour.
We need an urgent reform of the migration policy to avoid deaths at sea, be it in the Mediterranean or in the English Channel. The example of the Libyan route is striking. It was five times deadlier in 2018 than in 2015 due to a reduction in search and rescue activities off the Libyan coast. In 2019 so far, this route counts 646 deaths. I regret that a number of UK members (from Brexit Party) voted against the resolution, which as a result could not be adopted, and we missed an opportunity to support Member States in their migration, integration and relocation policies.
Despite that, I will continue to work for the establishment of safe and legal migration channels, stronger cooperation in rescue activities and guaranteeing safe and timely disembarkation for those in need.

Pytania pisemne

Posłowie mają prawo przedłożyć określoną liczbę pytań wymagających odpowiedzi na piśmie, skierowanych do przewodniczącego Rady Europejskiej, Rady, Komisji i wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii. Art. 138 Regulaminu, załącznik III

Oświadczenia

Oryginał podpisanego/ datowanego oświadczenia zarchiwizowany przez Parlament Europejski.