Clare DALY Clare DALY
Clare DALY

Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej / Nordycka Zielona Lewica

Członkini

Irlandia - Independents for change (Irlandia)

Data urodzenia : , Dublin

Strona główna Clare DALY

Wiceprzewodnicząca

D-AF
Delegacja do spraw stosunków z Afganistanem

Członkini

LIBE
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

Zastępstwo

INTA
Komisja Handlu Międzynarodowego
TRAN
Komisja Transportu i Turystyki
SEDE
Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony
INGE
Komisja Specjalna ds. Obcych Ingerencji we Wszystkie Procesy Demokratyczne w Unii Europejskiej, w tym Dezinformacji
D-RU
Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Rosja

Ostatnie prace

OPINIA w sprawie zrównoważonego ładu korporacyjnego

28-10-2020 INTA_AD(2020)655716 PE655.716v03-00 INTA
Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca
Heidi HAUTALA

Brutalność policji w UE (debata) EN

20-10-2020 P9_CRE-PROV(2020)10-20(2-176-0000)
Wkład do debat parlamentarnych

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg