Clare DALY : Strona główna 

Wiceprzewodnicząca 

Delegacja do spraw stosunków z Afganistanem 

Członkini 

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 

Zastępstwo 

Komisja Handlu Międzynarodowego 
Komisja Transportu i Turystyki 
Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Rosja 

Ostatnie prace 

Kontakt