Ioannis LAGOS : Strona główna 

Członek 

Komisja Budżetowa 
Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Rosja 

Zastępstwo 

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii 
Komisja Rybołówstwa 

Ostatnie prace 

Wysłuchania w toku prowadzone na mocy art. 7 ust. 1 TUE w sprawie Polski i Węgier (B9-0032/2020) EL  
 
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 

Kontakt