Isabel GARCÍA MUÑOZ Isabel GARCÍA MUÑOZ
Isabel GARCÍA MUÑOZ

Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim

Członkini

Hiszpania - Partido Socialista Obrero Español (Hiszpania)

Data urodzenia : , Zaragoza

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca Isabel GARCÍA MUÑOZ

W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności

04-11-2020 CONT_AD(2020)655861 PE655.861v03-00 CONT
Monika HOHLMEIER

OPINIA w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2021

08-10-2020 TRAN_AD(2020)654050 PE654.050v03-00 TRAN
Marian-Jean MARINESCU

OPINIA w sprawie planu inwestycyjnego na rzecz zrównoważonej Europy – jak finansować Zielony Ład

14-07-2020 TRAN_AD(2020)652287 PE652.287v02-00 TRAN
Caroline NAGTEGAAL

Opinia w sprawie wytycznych dotyczących budżetu na rok 2021 – sekcja III

25-03-2020 TRAN_AL(2020)648607 PE648.607v01-00 TRAN
Marian-Jean MARINESCU

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg