Petros KOKKALIS : Strona główna 

Wiceprzewodniczący 

Delegacja do Parlamentarnego Komitetu Stabilizacji i Stowarzyszenia UE-Serbia 

Członek 

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 

Zastępstwo 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Delegacja do spraw stosunków z Izraelem 
Delegacja do spraw stosunków z Indiami 

Kontakt