Petros KOKKALIS : Strona główna 

Wiceprzewodniczący 

Delegacja do Parlamentarnego Komitetu Stabilizacji i Stowarzyszenia UE-Serbia 

Członek 

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 

Zastępstwo 

Komisja Budżetowa 
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Komisja Rybołówstwa 
Delegacja do spraw stosunków z Izraelem 
Delegacja do spraw stosunków z Indiami 

Ostatnie prace 

OPINION on the European Semester for economic policy coordination: Annual Growth Survey 2020 EN  
- ENVI_AD(2020)646764 -  
-
ENVI 
Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca 
Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2017 Aspose Pty Ltd.Sprzeciw na podstawie art. 111 Regulaminu: unijna lista projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania (B9-0091/2020) EL  
 
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 

Kontakt