Sandra PEREIRA : Strona główna 

Wiceprzewodnicząca 

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 
Delegacja do Europejsko-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego 

Członkini 

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia 

Zastępstwo 

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii 
Delegacja do spraw stosunków z Mercosurem 

Ostatnie prace 

Kontakt