Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ
Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

Grupa Renew Europe

Członkini

Słowacja - Independent (Słowacja)

Data urodzenia : , Bratislava

Strona główna Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

Członkini

EMPL
Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
LIBE
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
DACP
Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego OACPS–UE
DCAB
Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Karaiby–UE

Zastępstwo

CULT
Komisja Kultury i Edukacji

Ostatnie prace

Stopniowe wdrażanie bazy danych Eudamed, obowiązek w zakresie informowania w przypadku przerwania dostaw oraz przepisy przejściowe dotyczące określonych wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro (C9-0010/2024) SK

25-04-2024
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

Na plenárnom zasadnutí som podporila prijatie pozície Európskeho parlamentu v prvom čítaní k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) 2017/745 a (EÚ) 2017/746, pokiaľ ide o postupné zavádzanie databázy Eudamed, informačnú povinnosť v prípade prerušenia dodávok a prechodné ustanovenia pre určité diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro . Schválené znenie konsolidovaného textu zároveň zachováva pozíciu Európskeho parlamentu k hlavným politickým aspektom s cieľom pokračovať v rokovaniach v nasledujúcom volebnom období.

Międzyinstytucjonalny Organ ds. Norm Etycznych (A9-0181/2024 - Daniel Freund) SK

25-04-2024
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

Svojím hlasom som podporila dohodu vo veci zriadenia medziinštitucionálneho orgánu pre etické normy pre členov inštitúcií a poradných orgánov. Hoci súčasná dohoda nespĺňa všetky prvky obsiahnuté v legislatívnej iniciatíve EP z roku 2021, považujem ju za dobrý začiatok. Ľutujem, že nepokrýva Európsku radu a Radu, avšak samotné zriadenie tohto orgánu je nevyhnutným a vítaným prvým krokom, pretože umožňuje rozvoj silných spoločných etických noriem. Po zriadení môže Parlament počas preskúmania, ktoré sa plánuje po troch rokoch, pokračovať v ďalšom zlepšovaní tohto orgánu.

Preliminarz dochodów i wydatków na rok budżetowy 2025 - Sekcja I - Parlament Europejski (A9-0180/2024 - Anna-Michelle Asimakopoulou) SK

25-04-2024
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

Podporujem navrhovaný rozpočet Európskeho parlamentu na rok 2025. Tento rozpočet predstavuje približne 2,5 miliardy EUR, čo je o niečo viac ako v minulom roku, aby nám pomohol lepšie vykonávať našu prácu po európskych voľbách. Zahŕňa viac peňazí na dôležité veci, ako je uľahčenie prístupu do budov Parlamentu pre všetkých, zlepšenie počítačovej bezpečnosti a ekologickejšie fungovanie. Tento rozpočet pomáha zabezpečiť, aby Parlament mohol naďalej efektívne pracovať pre všetkých Európanov.

Kontakt

Bruxelles

Parlement européen
Bât. ALTIERO SPINELLI
12E130
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Strasbourg

Parlement européen
Bât. WINSTON CHURCHILL
M02034
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex