Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ
Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

Grupa Renew Europe

Członkini

Słowacja - Independent (Słowacja)

Data urodzenia : , Bratislava

Strona główna Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

Członkini

EMPL
Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
LIBE
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
DACP
Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE

Zastępstwo

CULT
Komisja Kultury i Edukacji

Ostatnie prace

Akt o wspieraniu produkcji amunicji (C9-0161/2023) SK

13-07-2023
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

Akt na podporu výroby munície (ASAP) je reakciou na plán schválený Radou v marci tohto roka urýchlene dodať muníciu a rakety na Ukrajinu a pomôcť členským štátom doplniť ich zásoby. Cieľom aktu je zvýšiť výrobnú kapacitu EÚ a riešiť súčasný nedostatok munície a rakiet, ako aj ich komponentov, a to najmä vďaka vytvoreniu finančného nástroja na podporu priemyselného posilnenia výroby a dodávok komponentov pre príslušné obranné výrobky v Únii, mapovanie a nepretržité monitorovanie dostupnosti príslušných obranných výrobkov, ich komponentov a zodpovedajúcich vstupov a tiež vytvorenie mechanizmov a dočasných pravidiel na zabezpečenie včasnej a trvalej dostupnosti príslušných obranných produktov v Únii.
Vzhľadom na aktuálnu situáciu, kedy nám Putin vyčíňa predo dvermi a potrebu podporiť Ukrajinu, ktorá mu vytrvalo odoláva, som hlasovala za finálnu podobu aktu tak, ako bol sfinalizovaný v medziinštitucionálnych rokovaniach.

Zalecenia dotyczące reformy przepisów Parlamentu Europejskiego w zakresie przejrzystości, uczciwości, odpowiedzialności i walki z korupcją (A9-0215/2023 - Vladimír Bilčík, Nathalie Loiseau) SK

13-07-2023
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

V návrhu správy spravodajcovia opätovne vyjadrujú vážne obavy nad odhalením Qatargate. Všímajú si, že normatívny rámec sám osebe nemôže nahradiť zodpovednosť jednotlivých poslancov Európskeho parlamentu, ale poukazujú na potrebu preskúmať existujúce vnútorné pravidlá a postupy a zavrieť potenciálne medzery, ktoré uľahčujú nezákonné správanie.
Správa, ktorú som podporila, víta 14 bodov, ktoré boli prijaté Zmierovacím výborom ako základný kameň reformy Parlamentu. V kapitole s názvom Posilňovanie bezpečnostnej kultúry v Parlamente s cieľom účinnejšie bojovať proti zahraničnému zasahovaniu volajú po primeranom a pravidelnom školení týkajúcom sa bezpečnosti pre všetkých poslancov EP a zamestnancov. Zároveň žiadajú, aby služby preverovali nových zamestnancov na možnú zraniteľnosť voči neeurópskemu vplyvu. Okrem toho navrhujú vylúčiť neeurópskych dodávateľov zo zmlúv o údržbe citlivých aktív EP a zvýšiť dohľad nad návštevníkmi parlamentu. Dôrazne odsudzujú prax „otáčajúcich sa dverí“.

Potrzeba podjęcia przez Unię działań w zakresie poszukiwania i ratownictwa na Morzu Śródziemnym (B9-0339/2023, B9-0340/2023, B9-0342/2023) SK

13-07-2023
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

Pri hlasovaní o tomto uznesení som sa zdržala. Považujem ho za nevyvážené, nakoľko nedostatočne poukazuje na dôsledky a faktory, ktoré prispievajú k zvyšovaniu úmrtnosti na mori, a ako takzvaný „pull factor “ migrácie a ako riešenia uvádza relokácie či humanitárne koridory, doplnené o EÚ riadené a posilnené SAR (search and rescue ) operácie na mori. Navyše, pretrváva vážny problém neschopnosti členských štátov navracať neoprávnených žiadateľov do krajiny pôvodu, pričom v roku 2020 to bolo iba 20 percent z tých, ktorí boli zamietnutí, a tento nedostatok sa opakuje aj v nasledujúcich rokoch.
Na druhú stranu oceňujem, že v uznesení odsudzujeme pašerákov a upozorňujeme, že aj SAR potrebujú jednotné pravidlá a vzájomnú koordináciu s cieľom zachraňovať životy, avšak musíme myslieť aj na dôsledky posilnenia prítomnosti lodí pri pobreží Líbye, napríklad sklon pašerákov používať stále nespoľahlivejšie plavidlá. Navyše, do Únie sa tak dostanú aj žiadatelia, ktorí právo na udelenie azylu či doplnkovej ochrany nemajú. Podporujem z toho dôvodu radšej tzv. presídľovanie migrantov, pretože vďaka nemu vieme rozlíšiť medzi utečencami a ekonomickými migrantmi priamo v mieste pôvodu a pomoc sa naozaj dostane tam, kde je najpotrebnejšia.

Kontakt

Bruxelles

Parlement européen
Bât. ALTIERO SPINELLI
12E130
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Strasbourg

Parlement européen
Bât. WINSTON CHURCHILL
M02034
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex