Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ
Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy

Członkini prezydium

Słowacja - Sloboda a Solidarita (Słowacja)

Data urodzenia : , Bratislava

Opinia(-e) jako sprawozdawca Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 56 i 57, załącznik VI

OPINIA w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2020

27-09-2019 EMPL_AD(2019)639697 PE639.697v02-00 EMPL
Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg

Adres pocztowy

  • European Parliament
    Rue Wiertz
    Wiertz 05U041
    1047 Bruxelles