Malik AZMANI Malik AZMANI
Malik AZMANI

Grupa Renew Europe

pierwszy wiceprzewodniczący

Holandia - Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (Holandia)

Data urodzenia : , Heerenveen

Strona główna Malik AZMANI

Członek

LIBE
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
DMAG
Delegacja do spraw Stosunków z Państwami Maghrebu i Unią Maghrebu Arabskiego, w tym do Wspólnych Komisji Parlamentarnych UE–Maroko, UE–Tunezja i UE–Algieria
DMED
Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Unii dla Śródziemnomorza

Zastępstwo

AFET
Komisja Spraw Zagranicznych
DACP
Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE

Ostatnie prace

Równouprawnienie płci w polityce zagranicznej i bezpieczeństwa UE (A9-0145/2020 - Ernest Urtasun) NL

23-10-2020
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

Vandaag heeft het Europees Parlement gestemd over gendergelijkheid in het buitenlands en veiligheidsbeleid van de EU. De VVD-delegatie onderschrijft het belang van gelijke rechten en gelijke kansen voor mannen en vrouwen en staat positief tegenover verhoging van de participatie van vrouwen in het buitenlands en veiligheidsbeleid van de EU. Een aantal onderdelen van dit rapport kan de VVD echter niet steunen, zoals quota voor de deelname van vrouwen aan controle-, evaluatie- en toezichtmechanismen, 85% van de officiële ontwikkelingshulp (ODA) moet worden besteed aan programma’s waarin gendergelijkheid de hoofddoelstelling is en een streefdoel van 50% vrouwen in leidinggevende functies. Ook acht de VVD het niet werkbaar en/of veilig dat op alle EU-ambassades een gender-medewerker ongelimiteerde toegang dient te krijgen tot informatiestromen inclusief geclassificeerde informatie. De VVD-delegatie heeft daarom vandaag tegen dit rapport gestemd.

Wspólna polityka rolna – zmiana rozporządzenia o wspólnej organizacji rynków i innych rozporządzeń (A8-0198/2019 - Eric Andrieu) NL

23-10-2020
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

Vandaag heeft het Europees Parlement gestemd over de regels voor producten en samenwerking in de landbouwsector. Het is goed dat er meer mogelijkheden komen om duurzaamheidsinitiatieven in de keten te realiseren. De VVD heeft zich echter onthouden van stemming op dit rapport omdat een aantal voorstellen verregaand ingrijpen in de vrije marktwerking.

Wylesianie (A9-0179/2020 - Delara Burkhardt) NL

22-10-2020
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

Bossen en regenwouden spelen een belangrijke rol in het tegengaan van klimaatverandering. De VVD onderschrijft dan ook de doelstelling van het rapport om Europese bossen beter te beschermen door ontbossing te reguleren en heeft daarom voor het rapport gestemd. De hoofdstukken over due diligence heeft de VVD echter niet gesteund, omdat deze een voorschot nemen op het due diligence voorstel van de Commissie dat volgend jaar wordt verwacht en een horizontale due diligence verplichting zal introduceren. De VVD geeft voorkeur aan een consequente due diligence aanpak om fragmentatie in EU wetgeving te voorkomen.

Malik AZMANI
Malik AZMANI

Na stronie EP NEWSHUB

We gaan met z’n alle door een moeilijke tijd en dat vraagt leiderschap. Alle lof & steun dat Mark deze verantwoordelijkheid bereid is opnieuw op zich te nemen! @markrutte https://t.co/jfrt1ZG4J6 

Une autre attaque terrifiante contre des innocents en 🇫🇷. Mes pensées vont aux victimes et leurs familles. Bien que l’enquête est toujours en cours, une chose est claire: nous sommes aux côtés de la #France pour lutter contre toute attaque contre notre peuple & nos valeurs. #Nice

Another horrifying attack on innocent people in 🇫🇷 this morning. My thoughts go out to the families' victims. Whilst investigations are still ongoing, one thing is crystal clear: We stand shoulder to shoulder with #France in fighting any attack against our people & values. #Nice

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg