Susanna CECCARDI Susanna CECCARDI
Susanna CECCARDI

Grupa Tożsamość i Demokracja

Członkini

Włochy - Lega (Włochy)

Data urodzenia : , Pisa

Strona główna Susanna CECCARDI

Członkini

AFET
Komisja Spraw Zagranicznych
D-IL
Delegacja do spraw stosunków z Izraelem
DASE
Delegacja do spraw stosunków z państwami Azji Południowo-Wschodniej i Stowarzyszeniem Państw Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN)

Zastępstwo

DROI
Podkomisja Praw Człowieka
D-US
Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi
DMED
Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Unii dla Śródziemnomorza

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg