Lucia VUOLO Lucia VUOLO
Lucia VUOLO

Grupa Tożsamość i Demokracja

Członkini

Włochy - Lega (Włochy)

Data urodzenia : , Pagani

Strona główna Lucia VUOLO

Członkini

TRAN
Komisja Transportu i Turystyki
DMED
Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Unii dla Śródziemnomorza

Zastępstwo

CONT
Komisja Kontroli Budżetowej
ENVI
Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
DMAG
Delegacja do spraw Stosunków z Państwami Maghrebu i Unią Maghrebu Arabskiego, w tym do Wspólnych Komisji Parlamentarnych UE–Maroko, UE–Tunezja i UE–Algieria

Ostatnie prace

OPINION on a new strategy for European SMEs EN

20-10-2020 TRAN_AD(2020)652524 PE652.524v03-00 TRAN
Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca
João FERREIRA

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg