Franco ROBERTI Franco ROBERTI
Franco ROBERTI

Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim

Członek

Włochy - Partito Democratico (Włochy)

Data urodzenia : , Napoli

Strona główna Franco ROBERTI

Członek

JURI
Komisja Prawna
DMAS
Delegacja do spraw stosunków z państwami Maszreku
DMED
Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Unii dla Śródziemnomorza

Zastępstwo

LIBE
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
AIDA
Komisja Specjalna ds. Sztucznej Inteligencji w Epoce Cyfrowej
D-IR
Delegacja do spraw stosunków z Iranem

Ostatnie prace

Walka z praniem pieniędzy w związku z ujawnieniem informacji przez FinCEN (ciąg dalszy debat) IT

08-10-2020 P9_CRE-PROV(2020)10-08(4-051-0000)
Wkład do debat parlamentarnych

Opinia w sprawie podstawy prawnej wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady upoważniającej Francję do wynegocjowania umowy uzupełniającej obowiązujący traktat dwustronny ze Zjednoczonym Królestwem dotyczący budowy i eksploatacji stałego połączenia przez kanał La Manche przez prywatnych koncesjonariuszy

28-09-2020 JURI_AL(2020)657373 PE657.373v02-00 JURI
Opinia(-e) jako sprawozdawca
Franco ROBERTI

OPINIA w sprawie sztucznej inteligencji w prawie karnym i jej stosowania przez policję i organy wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych

14-09-2020 JURI_AD(2020)652371 PE652.371v02-00 JURI
Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca
Angel DZHAMBAZKI

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg