Giuseppe MILAZZO Giuseppe MILAZZO
Giuseppe MILAZZO

Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)

Członek

Włochy - Forza Italia (Włochy)

Data urodzenia : , Palermo

Strona główna Giuseppe MILAZZO

Członek

TRAN
Komisja Transportu i Turystyki
D-CL
Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Chile
DLAT
Delegacja do Europejsko-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego

Zastępstwo

AGRI
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
PECH
Komisja Rybołówstwa
DMAS
Delegacja do spraw stosunków z państwami Maszreku
DMED
Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Unii dla Śródziemnomorza

Ostatnie prace

Interport in Termini Imerese EN

02-06-2020 E-003303/2020 Komisja
Pytania pisemne

Projekt budżetu korygującego nr 1 do budżetu ogólnego na 2020 r.: Pomoc dla Grecji w związku ze zwiększoną presją migracyjną – Działania natychmiastowe w związku z pandemią COVID-19 – Wsparcie na odbudowę po trzęsieniu ziemi w Albanii – Inne korekty IT

17-04-2020
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

Ho espresso il voto favorevole alla risoluzione del Parlamento europeo che consente di elargire dei fondi alla Grecia per fronteggiare le pressioni migratorie che, a causa del conflitto nella Siria nordorientale e dei tesi rapporti UE-Turchia, possono sfociare in una migrazione di massa verso il continente europeo. Pertanto, questi fondi hanno l'obiettivo di rafforzare e adeguare le strutture di vigilanza, agevolando le procedure di accoglienza presso le frontiere greco-bulgare. Inoltre, una somma pari a 100 milioni di euro è stata destinata all'Albania per sostenere la ricostruzione post-terremoto, avvenuto lo scorso 26 novembre 2019, di infrastrutture, case ed ospedali.

Uruchomienie instrumentu elastyczności na 2020 r.: migracja, napływ uchodźców i zagrożenia bezpieczeństwa; działania natychmiastowe w związku z pandemią COVID-19; zwiększenie środków na Prokuraturę Europejską (C9-0092/2020) IT

17-04-2020
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

Ho espresso il mio voto approvando la proposta del Parlamento di applicare misure specifiche e straordinarie rendendo più agile e snello l'iter per usufruire dei finanziamenti dal Fondo europeo di sviluppo regionale, Fondo sociale europeo e Fondo di coesione. Con questa deroga sarà possibile mobilitare le risorse per far fronte ai gravi problemi socioeconomici causati dalla pandemia. Pertanto, SM e regioni potranno usufruire di maggiori risorse per il potenziamento e ampliamento dei regimi di riduzione dell'orario lavorativo, sostenendo le PMI e la spesa sanitaria immediata.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg