Liesje SCHREINEMACHER : Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 

Posłowie mogą przedkładać pisemne wyjaśnienie na temat stanowiska zajętego w głosowaniu na posiedzeniu plenarnym. Art. 194 Regulaminu

Konferencja ONZ w sprawie zmiany klimatu w 2019 r. (COP25) (B9-0174/2019) NL  
 

COP25 – "De VVD heeft voorgestemd op de resolutie van COP25. Op amendement 32 heeft de delegatie zich echter onthouden en dit omdat zowel de originele tekst van paragraaf 64 als het amendement 32 tegenstrijdigheden bevatten waar VVD niet akkoord mee kan gaan. In Amendement 32 werd de doelstelling van de Maritieme sector om tegen 2023 korte en middellange maatregelen te nemen, verwijderd. Het is noodzakelijk dat de Maritieme sector zelf met maatregelen komt, en dit ten laatste in het jaar 2023. Toch kan de VVD niet akkoord gaan met de visie in paragraaf 64 dat de maritieme sector sowieso wordt opgenomen binnen het Emissions Trading System. Wij geloven in een internationale aanpak die vanuit de Internationale Maritieme Organisatie eerst zou moeten vertrekken. Mocht dit niet lukken tegen 2023, dan zien we wel een mogelijkheid om tot Europese maatregelen over te gaan. Een Emissions Trading System is dan een van de mogelijkheden die dan bekeken kan worden, mits er eerst een grondige impact assessment wordt gedaan."

Procedura budżetowa 2020: wspólny projekt (A9-0035/2019 - Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial) NL  
 

De Europese begroting voor 2020 legt meer nadruk op prioriteiten die voor de VVD belangrijk zijn zoals digitalisering, ondersteuning van het MKB, investeringen in een betaalbaar en behapbaar klimaatbeleid en het migratie- en veiligheidsbeleid. De VVD betreurt het echter dat alle budgetten worden opgehoogd zonder dat er wordt gekeken waar er kan worden bespaard. Daarnaast worden marges en flexibiliteit zodanig benut dat er beperkte ruimte overblijft voor onvoorziene omstandigheden. Hierbij kan gedacht worden aan budget dat beschikbaar moet zijn in geval van een natuurramp, veiligheidsdreiging, humanitaire- of migratie crisis. Daarom heeft de VVD deze begroting niet kunnen steunen.

Projekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej na 2020 r. - wszystkie sekcje NL  
 

De Europese begroting voor 2020 legt meer nadruk op prioriteiten die voor de VVD belangrijk zijn, zoals digitalisering, ondersteuning van het midden- en kleinbedrijf, investeringen in een betaalbaar en behapbaar klimaatbeleid en het migratie- en veiligheidsbeleid. De VVD betreurt het echter dat alle budgetten worden verhoogd zonder dat er wordt gekeken waar er kan worden bespaard. Daarnaast worden marges en flexibiliteit zodanig benut dat er beperkte ruimte overblijft voor onvoorziene omstandigheden. Hierbij kan gedacht worden aan budget dat beschikbaar moet zijn in geval van een natuurramp, veiligheidsdreiging, humanitaire crisis of migratiecrisis. Daarom heeft de VVD deze resolutie niet kunnen steunen.

Kontakt