Dorien ROOKMAKER Dorien ROOKMAKER
Dorien ROOKMAKER

Niezrzeszeni

Holandia - Independent (Holandia)

Data urodzenia : ,

Strona główna Dorien ROOKMAKER

Członkini

TRAN
Komisja Transportu i Turystyki

Zastępstwo

ANIT
Komisja śledcza ds. ochrony zwierząt podczas transportu

Ostatnie prace

Program działań Unii w dziedzinie zdrowia na lata 2021–2027 („Program UE dla zdrowia”) (debata) NL

12-11-2020 P9_CRE-PROV(2020)11-12(2-067-0000)
Wkład do debat parlamentarnych

Umowa o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między UE a Seszelami oraz protokół wykonawczy do tej umowy (na lata 2020–2026) (rezolucja) (A9-0184/2020 - Caroline Roose) EN

12-11-2020
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

Fisheries partnership agreements present a unique way of developing relations with third countries, while incorporating in them our principles of transparency and fairness. While these fisheries partnership agreements have come a long way, there is still work that remains to be done.
I am pleased to see that this agreement makes a significant contribution to the development of the sectoral fisheries policies.
Earlier this year, the Fishermen Boat Owners Association in Seychelles, along with Coalition for Fair Fisheries Arrangements, have raised concerns about the lack of transparency during the negotiation process, and the lack of involvement of the local stakeholders. According to the World Bank, the fisheries sector employs around 17% of the local population, and contributes to 20% of the GDP. In this light, I believe that it is important to fully recognize the important role that the fisheries sector plays in the local economy of the Seychelles. Therefore, it is important to engage the different local stakeholders in order to better understand and address their needs, particularly in the process of sectoral support allocation.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg