Heidi HAUTALA : Strona główna 

Wiceprzewodnicząca 

PE  
Parlament Europejski 

Obowiązki związane z funkcją wiceprzewodniczącej 

  • Sieć Nagrody im. Sacharowa
  • EMAS
  • Członkini grupy roboczej ds. budynków, transportu i ekologicznego Parlamentu (odpowiedzialna za EMAS)
  • Członkini grupy wysokiego szczebla ds. równości płci i różnorodności
  • Członkini grupy roboczej ds. polityki informacyjnej i komunikacyjnej
  • Europejskie partie polityczne (wraz z wiceprzewodniczącym R. Wielandem)
  • Zastępowanie przewodniczącego w sprawach dotyczących Azji i Oceanii
  • Prawa człowieka i demokracja (wraz z wiceprzewodniczącym F.M. Castaldem)

Członkini 

BURO  
Prezydium 
Komisja Handlu Międzynarodowego 
Podkomisja Praw Człowieka 
Delegacja do spraw stosunków z państwami Azji Południowo-Wschodniej i Stowarzyszeniem Państw Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN) 

Zastępstwo 

Komisja Prawna 
Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Rosja 
Delegacja do Komisji Parlamentarnej Partnerstwa UE–Armenia, do Komisji Współpracy Parlamentarnej UE–Azerbejdżan oraz do Komisji Parlamentarnej Stowarzyszenia UE–Gruzja 

Ostatnie prace 

Kontakt