Chris MACMANUS Chris MACMANUS
Chris MACMANUS

Grupa Lewicy w Parlamencie Europejskim - GUE/NGL

Członek

Irlandia - Sinn Féin (Irlandia)

Data urodzenia : , London

Strona główna Chris MACMANUS

Członek

AGRI
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
D-ZA
Delegacja do spraw stosunków z Republiką Południowej Afryki

Zastępstwo

ECON
Komisja Gospodarcza i Monetarna
DPAL
Delegacja do spraw Stosunków z Palestyną

Ostatnie prace

Interpretation of Directive 2003/88/EC EN

12-01-2021 P-000123/2021 Komisja
Pytania pisemne

Nowy budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2021 (A9-0267/2020 - Pierre Larrouturou, Olivier Chastel) EN

18-12-2020
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

. – I abstained on this report. I am generally not in favour of EU budgets that , like the MFF, spend far too much of taxpayer’s money on military and other wasteful or harmful projects.
In 2021, the Covid tragedy will continue to impact out societies so many of the emergency measures contained in this Budget are necessary and I do not wish to block them. I particularly wish to welcome the addition resources to UNRWA budget that will aid the Palestinian people.
The EU has now begun borrowing in its own name to fund its programmes. This is an unprecedented step and although tolerable in the context of the Covid emergency is not a direction Sinn Féin supports. The question of how this money is repaid is an open one but many in the EU want the EU’s so-called “own resources”, EU taxes, to be introduced to fund interest payments.

Podstawowe drogowe połączenia towarowe i pasażerskie po zakończeniu okresu przejściowego po wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z Unii (C9-0399/2020 - Johan Danielsson) EN

18-12-2020
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

. – I voted in favour of this contingency measure to prevent disruption to transport in the case of a no-deal Brexit.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg