Janusz LEWANDOWSKI Janusz LEWANDOWSKI
Janusz LEWANDOWSKI

Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)

Członek

Polska - Platforma Obywatelska (Polska)

Data urodzenia : , Lublin

Dziewiąta kadencja parlamentarna Janusz LEWANDOWSKI

Grupy polityczne

  • 02-07-2019 ... : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) - Członek

Partie krajowe

  • 02-07-2019 ... : Platforma Obywatelska (Polska)

Wiceprzewodniczący

  • 10-07-2019 ... : Komisja Budżetowa

Deputowani

  • 02-07-2019 / 09-07-2019 : Komisja Budżetowa
  • 02-07-2019 ... : Delegacja do spraw stosunków z państwami Azji Południowo-Wschodniej i Stowarzyszeniem Państw Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN)

Zastępstwo

  • 02-07-2019 ... : Komisja Gospodarcza i Monetarna
  • 02-07-2019 ... : Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
  • 02-07-2019 ... : Delegacja do spraw stosunków z państwami Wspólnoty Andyjskiej
  • 02-07-2019 ... : Delegacja do Europejsko-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg