Janusz LEWANDOWSKI : Strona główna 

Wiceprzewodniczący 

Komisja Budżetowa 

Członek 

Delegacja do spraw stosunków z państwami Azji Południowo-Wschodniej i Stowarzyszeniem Państw Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN) 

Zastępstwo 

Komisja Gospodarcza i Monetarna 
Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii 
Delegacja do spraw stosunków z państwami Wspólnoty Andyjskiej 
Delegacja do Europejsko-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego 

Ostatnie prace 

Kontakt