Janusz WOJCIECHOWSKI Janusz WOJCIECHOWSKI
Janusz WOJCIECHOWSKI
Polska

Data urodzenia : , Rawa Mazowiecka

Ósma kadencja Parlamentu Janusz WOJCIECHOWSKI

Grupy polityczne

  • 01-07-2014 / 07-05-2016 : Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy - Członek

Partie krajowe

  • 01-07-2014 / 07-05-2016 : Prawo i Sprawiedliwość (Polska)

Wiceprzewodniczący

  • 07-07-2014 / 07-05-2016 : Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Deputowani

  • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  • 14-07-2014 / 07-05-2016 : Delegacja do Komisji Współpracy Parlamentarnej UE-Kazachstan, UE-Kirgistan, UE-Uzbekistan i UE-Tadżykistan oraz do spraw Stosunków z Turkmenistanem i Mongolią

Zastępstwo

  • 01-07-2014 / 07-05-2016 : Komisja Petycji
  • 14-07-2014 / 02-06-2015 : Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE
  • 02-07-2015 / 07-05-2016 : Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE

Główne działania parlamentarne

Wkład do debat parlamentarnych

Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 204art. 171 ust. 11 Regulaminu

Opinia(-e) jako sprawozdawca

Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 56 i 57, załącznik VI

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1007/2009 w sprawie handlu produktami z fok

28-05-2015 AGRI_AD(2015)552126 PE552.126v02-00 AGRI
Janusz WOJCIECHOWSKI

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca

W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

OPINIA w sprawie sprawozdania z postępów w dziedzinie energii odnawialnej

11-05-2016 AGRI_AD(2016)578551 PE578.551v03-00 AGRI
Franc BOGOVIČ

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nowej żywności

10-11-2014 AGRI_AD(2014)537498 PE537.498v03-00 AGRI
Daciana Octavia SÂRBU

Projekt(-y) rezolucji

Projekty rezolucji poświęcone aktualnym zagadnieniom są składane na wniosek komisji, grupy politycznej lub co najmniej 5 proc. posłów i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 132, 136, 139 i 144

Pytania ustne

Pytania wymagające odpowiedzi ustnej i debaty, skierowane do Komisji Europejskiej, Rady lub wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii, mogą być składane przez komisje, grupy polityczne lub co najmniej 5% posłów do Parlamentu Europejskiego. Art. 136 Regulaminu

Inne działania parlamentarne

Pytania pisemne

Posłowie mają prawo przedłożyć określoną liczbę pytań wymagających odpowiedzi na piśmie, skierowanych do przewodniczącego Rady Europejskiej, Rady, Komisji i wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii. Art. 138 Regulaminu, załącznik III

Indywidualne projekty rezolucji

Każdy poseł może złożyć projekt rezolucji w sprawie objętej zakresem działalności UE. Dopuszczalne projekty są przekazywane komisji przedmiotowo właściwej, która podejmuje decyzję o tym, jaką procedurę należy zastosować. ( art. 143 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.)

**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie dobrostanu i ochrony słoni indyjskich

14-10-2015 P8_DCL(2015)0062 Wygasła
Jacqueline FOSTER Geoffrey VAN ORDEN Janusz WOJCIECHOWSKI Ian DUNCAN Renate SOMMER Marlene MIZZI Jeppe KOFOD Jean LAMBERT Keith TAYLOR Anja HAZEKAMP Stefan ECK
Data otwarcia : 14-10-2015
Termin : 14-01-2016
Liczba sygnatariuszy : 87 - 15-01-2016

Oświadczenie pisemne w sprawie utworzenia punktu kompleksowej obsługi w odniesieniu do dobrostanu zwierząt

27-05-2015 P8_DCL(2015)0022 Wygasła
Jacqueline FOSTER Janusz WOJCIECHOWSKI Anja HAZEKAMP Marlene MIZZI Jörg LEICHTFRIED Pavel POC Marit PAULSEN Catherine BEARDER Ivo VAJGL Keith TAYLOR Franc BOGOVIČ
Data otwarcia : 27-05-2015
Termin : 27-08-2015
Liczba sygnatariuszy : 84 - 26-08-2015

Oświadczenia

Oryginał podpisanego/ datowanego oświadczenia zarchiwizowany przez Parlament Europejski.