Adam BIELAN Adam BIELAN
Adam BIELAN

Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy

Członek

Polska - Prawo i Sprawiedliwość (Polska)

Data urodzenia : , Gdańsk

Szósta kadencja Parlamentu Adam BIELAN

Grupy polityczne

 • 20-07-2004 / 28-08-2007 : Grupa Unii na rzecz Europy Narodów - Skarbnik
 • 29-08-2007 / 13-07-2009 : Grupa Unii na rzecz Europy Narodów - Wiceprzewodniczący

Partie krajowe

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Prawo i Sprawiedliwość (Polska)

Wiceprzewodniczący

 • 16-01-2007 / 13-07-2009 : Parlament Europejski
 • 16-01-2007 / 13-07-2009 : Prezydium

Wiceprzewodniczący

 • 11-09-2007 / 13-07-2009 : Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE

Deputowani

 • 21-07-2004 / 15-01-2006 : Komisja Rozwoju Regionalnego
 • 15-09-2004 / 27-10-2004 : Delegacja do spraw stosunków z Chińską Republiką Ludową
 • 28-10-2004 / 13-03-2007 : Delegacja do spraw stosunków z Mercosurem
 • 16-01-2006 / 14-01-2007 : Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
 • 31-01-2007 / 05-09-2007 : Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
 • 14-03-2007 / 05-09-2007 : Delegacja do spraw stosunków z Mercosurem
 • 23-05-2007 / 13-07-2009 : Delegacja do Europejsko-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego
 • 06-09-2007 / 10-09-2007 : Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE
 • 06-09-2007 / 13-07-2009 : Komisja Spraw Zagranicznych

Zastępstwo

 • 21-07-2004 / 10-01-2006 : Komisja Transportu i Turystyki
 • 15-09-2004 / 04-09-2007 : Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE
 • 05-12-2005 / 14-01-2007 : Komisja Spraw Zagranicznych
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Spraw Zagranicznych
 • 31-01-2007 / 05-09-2007 : Komisja Spraw Zagranicznych
 • 05-09-2007 / 13-07-2009 : Komisja Transportu i Turystyki
 • 05-09-2007 / 13-07-2009 : Delegacja do spraw stosunków z Mercosurem

all-activities

Wkład do debat parlamentarnych

Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 204art. 171 ust. 11 Regulaminu

Projekt(-y) rezolucji

Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 143

Pytanie(-a) parlamentarne

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Lista obecności

Niniejsza lista obecności jest fragmentem protokołów posiedzeń plenarnych szóstej kadencji parlamentarnej. Znajdujące się tam informacje mają charakter wyłącznie informacyjny i obejmują okres sprawowania mandatu posła do Parlamentu Europejskiego. Są to dane surowe i nie obejmują korekt z tytułu uzasadnionej nieobecności spowodowanej chorobą, urlopem macierzyńskim/ojcowskim, autoryzowaną działalnością delegacji parlamentarnych itp.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg