Pál SCHMITT Pál SCHMITT
Pál SCHMITT
Węgry

Data urodzenia : , Budapest

Siódma kadencja Parlamentu Pál SCHMITT

Grupy polityczne

  • 14-07-2009 / 13-05-2010 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) - Członek prezydium

Partie krajowe

  • 14-07-2009 / 13-05-2010 : Fidesz-Magyar Polgári Szövetség-Keresztény Demokrata Néppárt (Węgry)

Wiceprzewodniczący

  • 14-07-2009 / 13-05-2010 : Parlament Europejski

Deputowani

  • 14-07-2009 / 13-05-2010 : Prezydium
  • 16-07-2009 / 13-05-2010 : Komisja Kultury i Edukacji
  • 16-09-2009 / 13-05-2010 : Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Chorwacja

Zastępstwo

  • 16-07-2009 / 13-05-2010 : Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
  • 16-07-2009 / 13-05-2010 : Komisja Petycji
  • 16-09-2009 / 13-05-2010 : Delegacja do spraw stosunków z Japonią

all-activities

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca

Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 55

Oświadczenia

Oryginał podpisanego/ datowanego oświadczenia zarchiwizowany przez Parlament Europejski.