Daniel CASPARY : Strona główna 

Przewodniczący 

Delegacja do spraw stosunków z państwami Azji Południowo-Wschodniej i Stowarzyszeniem Państw Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN) 

Członek 

CPDE  
Konferencja Przewodniczących Delegacji 
Komisja Handlu Międzynarodowego 

Zastępstwo 

Komisja Spraw Zagranicznych 
Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE 

Ostatnie prace 

Kontakt