Christian EHLER Christian EHLER
Christian EHLER

Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)

Członek

Niemcy - Christlich Demokratische Union Deutschlands (Niemcy)

Data urodzenia : , München

Strona główna Christian EHLER

Członek

ITRE
Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
D-US
Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi

Zastępstwo

CULT
Komisja Kultury i Edukacji
D-IL
Delegacja do spraw stosunków z Izraelem
DMED
Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Unii dla Śródziemnomorza

Ostatnie prace

OPINIA w sprawie budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2021

05-10-2020 CULT_AD(2020)655780 PE655.780v02-00 CULT
Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca
Romeo FRANZ

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (wersja przekształcona)

09-06-2020 CULT_AD(2020)644884 PE644.884v02-00 CULT
Opinia(-e) jako sprawozdawca
Christian EHLER

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie strategicznego planu innowacji Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT) na lata 2021–2027: wzmocnienie talentu innowacyjnego i zdolności innowacyjnych Europy

09-06-2020 CULT_AD(2020)644924 PE644.924v02-00 CULT
Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca
Vlad-Marius BOTOŞ

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg