Ljudmila NOVAK Ljudmila NOVAK
Ljudmila NOVAK

Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)

Członkini

Słowenia - Nova Slovenija – Krščanski demokrati (Słowenia)

Data urodzenia : , Maribor

Strona główna Ljudmila NOVAK

Członkini

ENVI
Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
D-IL
Delegacja do spraw stosunków z Izraelem

Zastępstwo

TRAN
Komisja Transportu i Turystyki
DACP
Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE
DMED
Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Unii dla Śródziemnomorza

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg