• Iratxe   GARCÍA PÉREZ  

Iratxe GARCÍA PÉREZ : Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) - Siódma kadencja Parlamentu 

**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie umieszczenia kultury wina na liście światowego niematerialnego dziedzictwa ludzkości  
- P7_DCL(2013)0009 - Wygasła  
Esther HERRANZ GARCÍA , Pilar AYUSO , Michel DANTIN , Joseph DAUL , Paolo DE CASTRO , Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA , Iratxe GARCÍA PÉREZ , Elisabeth JEGGLE , Ana Maria MIRANDA PAZ , Giancarlo SCOTTÀ , Czesław Adam SIEKIERSKI , Sergio Paolo Francesco SILVESTRIS , Maria do Céu PATRÃO NEVES , Nuno MELO , Luis Manuel CAPOULAS SANTOS  
Data otwarcia : 20-05-2013
Termin : 20-08-2013
Liczba sygnatariuszy : 132 - 20-08-2013