Ryszard CZARNECKI
Ryszard CZARNECKI

Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy

Członek

Polska - Prawo i Sprawiedliwość (Polska)

Data urodzenia : , Londyn (GB)

Siódma kadencja Parlamentu Ryszard CZARNECKI

Grupy polityczne

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy - Członek

Partie krajowe

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Prawo i Sprawiedliwość (Polska)

Wiceprzewodniczący

 • 30-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest

Deputowani

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Komisja Kontroli Budżetowej
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Komisja Transportu i Turystyki
 • 16-09-2009 / 29-09-2009 : Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Mołdawia
 • 19-01-2012 / 01-02-2012 : Komisja Transportu i Turystyki
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Komisja Kontroli Budżetowej
 • 02-02-2012 / 30-06-2014 : Komisja Rozwoju Regionalnego

Zastępstwo

 • 21-07-2009 / 18-01-2012 : Komisja Handlu Międzynarodowego
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Kazachstan, UE-Kirgistan i UE-Uzbekistan oraz do spraw stosunków z Tadżykistanem, Turkmenistanem i Mongolią
 • 19-01-2012 / 10-04-2012 : Komisja Handlu Międzynarodowego
 • 02-02-2012 / 10-04-2012 : Komisja Transportu i Turystyki
 • 09-05-2012 / 30-06-2014 : Komisja Petycji
 • 09-05-2012 / 30-06-2014 : Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony

all-activities

Wkład do debat parlamentarnych

Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 204art. 171 ust. 11 Regulaminu

Absolutorium 2012 r. (debata)

02-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-02(3-242-000)

Sytuacja na Ukrainie (debata)

26-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-26(3-722-000)

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca

Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 55

Sprawozdanie(-a) jako kontrsprawozdawca

W przypadku wszystkich sprawozdań grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę w komisji przedmiotowo właściwej, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca

W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

OPINIA w sprawie unowocześnienia zamówień publicznych

14-07-2011 CONT_AD(2011)465055 PE465.055v02-00 CONT
Bart STAES

OPINIA w sprawie upoważnienia do rozmów trójstronnych dotyczących projektu budżetu na rok 2012

26-05-2011 CONT_AD(2011)460688 PE460.688v02-00 CONT
Jorgo CHATZIMARKAKIS

OPINIA w sprawie stanowiska Parlamentu w sprawie projektu budżetu na rok 2011 zmienionego przez Radę: Sekcja 3 – Komisja

03-09-2010 TRAN_AD(2010)443012 PE443.012v03-00 TRAN
Dominique RIQUET

Projekt(-y) rezolucji

Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 143

Pytanie(-a) parlamentarne

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.)

**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

OŚWIADCZENIE PISEMNE w sprawie szkolnictwa i dyskryminacji religijnej w Pakistanie

17-04-2012 P7_DCL(2012)0017 Wygasła
Elmar BROK Margrete AUKEN Ryszard CZARNECKI Dennis de JONG Kristiina OJULAND
Data otwarcia : 17-04-2012
Termin : 17-07-2012
Liczba sygnatariuszy : 56 - 05-07-2012

OŚWIADCZENIE PISEMNE w sprawie poszanowania praw mniejszości narodowych na Litwie

08-02-2010 P7_DCL(2010)0008 Wygasła
Ryszard CZARNECKI Janusz WOJCIECHOWSKI Jarosław KALINOWSKI Lajos BOKROS
Data otwarcia : 08-02-2010
Termin : 20-05-2010
Liczba sygnatariuszy : 84 - 20-05-2010

Oświadczenia

Oryginał podpisanego/ datowanego oświadczenia zarchiwizowany przez Parlament Europejski.

Kontakt

Bruxelles

Parlement européen
Bât. SOPHIE SCHOLL
06U001
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Strasbourg

Parlement européen
Bât. SALVADOR DE MADARIAGA
G04026
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex