Ryszard CZARNECKI Ryszard CZARNECKI
Ryszard CZARNECKI

Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy

Członek

Polska - Prawo i Sprawiedliwość (Polska)

Data urodzenia : , Londyn (GB)

Ósma kadencja Parlamentu Ryszard CZARNECKI

Grupy polityczne

 • 01-07-2014 / 07-07-2014 : Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy - Członek
 • 08-07-2014 / 28-02-2018 : Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy - Członek prezydium
 • 01-03-2018 / 01-07-2019 : Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy - Członek

Partie krajowe

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Prawo i Sprawiedliwość (Polska)

Wiceprzewodniczący

 • 01-07-2014 / 17-01-2017 : Parlament Europejski
 • 18-01-2017 / 06-02-2018 : Parlament Europejski

Wiceprzewodniczący

 • 04-09-2014 / 01-07-2019 : Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest

Deputowani

 • 01-07-2014 / 17-09-2014 : Komisja Budżetowa
 • 01-07-2014 / 16-01-2017 : Prezydium
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Komisja Kontroli Budżetowej
 • 14-07-2014 / 03-09-2014 : Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest
 • 14-07-2014 / 16-09-2014 : Delegacja do Komisji Parlamentarnej Partnerstwa UE-Armenia, do Komisji Współpracy Parlamentarnej UE-Azerbejdżan oraz do Komisji Parlamentarnej Stowarzyszenia UE-Gruzja
 • 17-09-2014 / 01-07-2019 : Delegacja do Komisji Parlamentarnej Stowarzyszenia UE-Ukraina
 • 18-01-2017 / 06-02-2018 : Prezydium
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Komisja Kontroli Budżetowej

Zastępstwo

 • 01-07-2014 / 08-10-2014 : Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Komisja Spraw Zagranicznych
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacja do Komisji Współpracy Parlamentarnej UE-Kazachstan, UE-Kirgistan, UE-Uzbekistan i UE-Tadżykistan oraz do spraw Stosunków z Turkmenistanem i Mongolią
 • 01-06-2016 / 16-06-2016 : Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Komisja Spraw Zagranicznych

Główne działania parlamentarne

Wkład do debat parlamentarnych

Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 204art. 171 ust. 11 Regulaminu

Kamerun

18-04-2019 P8_CRE-REV(2019)04-18(4-101-0000)

Absolutorium za rok 2017 (debata)

26-03-2019 P8_CRE-REV(2019)03-26(2-423-0000)

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca

Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 55

Opinia(-e) jako sprawozdawca

Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 56 i 57, załącznik VI

OPINIA w sprawie oceny międzynarodowych standardów rachunkowości (MSR) oraz działalności Fundacji ds. Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), Europejskiej Grupy Doradczej ds. Sprawozdawczości Finansowej (EFRAG) i Rady Nadzoru nad Interesem Publicznym (PIOB)

08-04-2016 CONT_AD(2016)576690 PE576.690v02-00 CONT
Ryszard CZARNECKI

OPINIA w sprawie roli UE w ONZ – jak lepiej osiągać cele polityki zagranicznej UE

24-09-2015 CONT_AD(2015)560757 PE560.757v02-00 CONT
Ryszard CZARNECKI

OPINIA w sprawie rocznego sprawozdania Europejskiego Banku Inwestycyjnego za rok 2013

05-12-2014 CONT_AD(2014)539825 PE539.825v02-00 CONT
Ryszard CZARNECKI

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca

W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

OPINIA w sprawie sektora owoców i warzyw od czasu reformy w 2007 r.

11-03-2015 CONT_AD(2015)544264 PE544.264v04-00 CONT
Julia PITERA

OPINIA w sprawie perspektyw przemysłu mleczarskiego UE – przegląd wdrożenia pakietu mlecznego

25-02-2015 CONT_AD(2015)541466 PE541.466v02-00 CONT
Petri SARVAMAA

Projekt(-y) rezolucji

Projekty rezolucji poświęcone aktualnym zagadnieniom są składane na wniosek komisji, grupy politycznej lub co najmniej 5 proc. posłów i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 132, 136, 139 i 144

Pytania ustne

Pytania wymagające odpowiedzi ustnej i debaty, skierowane do Komisji Europejskiej, Rady lub wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii, mogą być składane przez komisje, grupy polityczne lub co najmniej 5% posłów do Parlamentu Europejskiego. Art. 136 Regulaminu

Inne działania parlamentarne

Pytania pisemne

Posłowie mają prawo przedłożyć określoną liczbę pytań wymagających odpowiedzi na piśmie, skierowanych do przewodniczącego Rady Europejskiej, Rady, Komisji i wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii. Art. 138 Regulaminu, załącznik III

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.)

**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie korzystania z pomocy UE przez organizacje terrorystyczne

09-02-2015 P8_DCL(2015)0005 Wygasła
Michael THEURER Antanas GUOGA Petras AUŠTREVIČIUS Johannes Cornelis van BAALEN Tunne KELAM Lars ADAKTUSSON Indrek TARAND Geoffrey VAN ORDEN Ryszard CZARNECKI Bas BELDER Monika BEŇOVÁ
Data otwarcia : 09-02-2015
Termin : 09-05-2015
Liczba sygnatariuszy : 65 - 11-05-2015

Oświadczenia

Oryginał podpisanego/ datowanego oświadczenia zarchiwizowany przez Parlament Europejski.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg