Marek SIWIEC : Szósta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Grupa Socjalistyczna w Parlamencie Europejskim - Członek

Partie krajowe 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy (Polska)

Przewodniczący 

 • 21-09-2004 / 14-02-2007 : Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Ukraina

Wiceprzewodniczący 

 • 16-01-2007 / 13-07-2009 : Parlament Europejski
 • 16-01-2007 / 13-07-2009 : Prezydium

Deputowani 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Komisja Spraw Zagranicznych
 • 15-09-2004 / 20-09-2004 : Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Ukraina
 • 22-09-2004 / 14-02-2007 : Konferencja Przewodniczących Delegacji
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Spraw Zagranicznych
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Komisja Spraw Zagranicznych
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Ukraina

Zastępstwo 

 • 21-07-2004 / 29-08-2004 : Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegacja do spraw stosunków z Izraelem
 • 19-01-2006 / 14-02-2007 : Komisja tymczasowa do zbadania sprawy rzekomego wykorzystania krajów europejskich przez CIA do transportu i nielegalnego przetrzymywania więźniów
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegacja do spraw stosunków z Izraelem

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 194art. 162 ust. 11 Regulaminu

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 133

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie propozycji dotyczącej powołania komitetu mędrców  
- P6_DCL(2007)0113 - Wygasła  
Jo LEINEN , Vural ÖGER , Marek SIWIEC  
Data otwarcia : 10-12-2007
Termin : 26-03-2008
Liczba sygnatariuszy : 45 - 27-03-2008
Oświadczenie pisemne w sprawie międzynarodowego uznania Wielkiego Głodu na Ukrainie (1932–33) za ludobójstwo  
- P6_DCL(2007)0004 - Wygasła  
Konrad SZYMAŃSKI , Charles TANNOCK , Marek SIWIEC  
Data otwarcia : 15-01-2007
Termin : 15-04-2007
Liczba sygnatariuszy : 139 - 15-04-2007
Oświadczenie pisemne w sprawie swobodnego przepływu siły roboczej  
- P6_DCL(2006)0005 - Wygasła  
Libor ROUČEK , Csaba Sándor TABAJDI , Marek SIWIEC , Borut PAHOR , Monika BEŇOVÁ  
Data otwarcia : 01-02-2006
Termin : 01-05-2006
Liczba sygnatariuszy : 146 - 01-05-2006

Lista obecności 
Niniejsza lista obecności jest fragmentem protokołów posiedzeń plenarnych szóstej kadencji parlamentarnej. Znajdujące się tam informacje mają charakter wyłącznie informacyjny i obejmują okres sprawowania mandatu posła do Parlamentu Europejskiego. Są to dane surowe i nie obejmują korekt z tytułu uzasadnionej nieobecności spowodowanej chorobą, urlopem macierzyńskim/ojcowskim, autoryzowaną działalnością delegacji parlamentarnych itp.