Zbigniew KUŹMIUK Zbigniew KUŹMIUK
Zbigniew KUŹMIUK

Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy

Członek

Polska - Prawo i Sprawiedliwość (Polska)

Data urodzenia : , Komorowo

Życiorys Zbigniew KUŹMIUK

Wersja oryginalna : PL


Życiorys   (informacje opublikowane na wyłączną odpowiedzialność posła)

Ostatnia aktualizacja: 02/02/2015

Wykształcenie (uzyskane tytuły i dyplomy)

 • 1975-1979 : Szkoła wyższa, ekonomia: Szkoła Główna Planowania i Statystyki w Warszawie – obecnie Szkoła Główna Handlowa – na Wydziale Finansów

Kariera zawodowa

 • 1979-... : Wyższa Szkoła Inżynierska w Radomiu, (obecnie Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny) – wykłady z zakresu finansów, finansów publicznych, finansów przedsiębiorstw (inne)
 • 1990-1994 : Prezes PPHU Teks SA i dyrektor PPHU Bakumar SA (sektor prywatny (inne dziedziny))
 • 1994-1996 : Wojewoda radomski (administracja publiczna / rządowa (inne dziedziny))
 • 1997-1997 : Minister, członek Rady Ministrów, prezes Rządowego Centrum Studiów Strategicznych (administracja publiczna / rządowa (inne dziedziny))
 • 1998-2001 : Marszałek województwa mazowieckiego, radny województwa mazowieckiego (administracja publiczna / rządowa (inne dziedziny))
 • 2001-2004 : Poseł na Sejm RP, przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu RP (administracja publiczna / rządowa (inne dziedziny))
 • 2004-2009 : Poseł do Parlamentu Europejskiego, Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów, od 13.12.2005 Grupa Unii na Rzecz Europy Narodów, członek Komisji Budżetowej, Komisja Gospodarcza i Monetarna – zastępstwo, Delegacja do Wspólnej Komisji Parlamentarnej UE-Bułgaria (instytucja UE (inne dziedziny))
 • 2010-2011 : Radny województwa mazowieckiego (administracja publiczna / rządowa (inne dziedziny))
 • 2011-2014 : Poseł na Sejm RP, członek Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (administracja publiczna / rządowa (inne dziedziny))

Kariera polityczna

Funkcje sprawowane w krajowej partii politycznej lub krajowym związku zawodowym

 • 2003-2007 : Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego PSL województwa mazowieckiego
 • 2004-2005 : Wiceprezes Naczelnego Komitetu Wykonawczego PSL
 • 2008-... : Członek Prawa i Sprawiedliwości
 • 2010-... : Członek Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości

Funkcje sprawowane w rządzie krajowym

 • 2002-2004 : Przewodniczący Klubu Parlamentarnego PSL Sejmu RP

Inna działalność

 • 1986-1989 : Szkoła Główna Planowania i Statystyki w Warszawie- obecnie Szkoła Główna Handlowa- na Wydziale Finansów obrona pracy doktorskiej i uzyskanie stopnia doktora nauk ekonomicznych

Odznaczenia

 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1998)

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg