Józef PINIOR Józef PINIOR
Józef PINIOR
Polska

Data urodzenia : , Rybnik

Szósta kadencja Parlamentu Józef PINIOR

Grupy polityczne

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Grupa Socjalistyczna w Parlamencie Europejskim - Członek

Partie krajowe

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Socjaldemokracja Polska (Polska)

Wiceprzewodniczący

 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Podkomisja Praw Człowieka

Deputowani

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Komisja Rozwoju
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Podkomisja Praw Człowieka
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi
 • 19-01-2006 / 14-02-2007 : Komisja tymczasowa do zbadania sprawy rzekomego wykorzystania krajów europejskich przez CIA do transportu i nielegalnego przetrzymywania więźniów
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Rozwoju
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Podkomisja Praw Człowieka
 • 31-01-2007 / 02-09-2007 : Komisja Rozwoju
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi
 • 03-09-2007 / 13-07-2009 : Komisja Rozwoju Regionalnego

Zastępstwo

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Komisja Spraw Zagranicznych
 • 15-09-2004 / 15-09-2004 : Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Turcja
 • 16-09-2004 / 13-03-2007 : Delegacja do spraw stosunków z Australią i Nową Zelandią
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Spraw Zagranicznych
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Komisja Spraw Zagranicznych
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegacja do spraw stosunków z Australią i Nową Zelandią
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Delegacja do spraw stosunków z Indiami
 • 03-09-2007 / 13-07-2009 : Komisja Rozwoju

all-activities

Wkład do debat parlamentarnych

Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 204art. 171 ust. 11 Regulaminu

Opinia(-e) jako sprawozdawca

Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 56 i 57, załącznik VI

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady dotyczącej zawarcia umowy o readmisji między Wspólnotą Europejską a Federacją Rosyjską

31-01-2007 AFET_AD(2007)376406 PE376.406v03-00 AFET
Józef PINIOR

Projekt(-y) rezolucji

Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 143

Pytanie(-a) parlamentarne

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.)

**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

OŚWIADCZENIE PISEMNE wzywające państwa członkowskie do umieszczenia Hezbollahu na unijnej liście organizacji terrorystycznych

16-06-2008 P6_DCL(2008)0057 Wygasła
Alexander Nuno PICKART ALVARO Paulo CASACA Helga TRÜPEL Jana HYBÁŠKOVÁ Józef PINIOR
Data otwarcia : 16-06-2008
Termin : 23-10-2008
Liczba sygnatariuszy : 78 - 23-10-2008

OŚWIADCZENIE PISEMNE w sprawie referendum europejskiego

12-03-2007 P6_DCL(2007)0028 Wygasła
Marco CAPPATO Marco PANNELLA Gérard ONESTA Józef PINIOR Riccardo VENTRE
Data otwarcia : 12-03-2007
Termin : 12-06-2007
Liczba sygnatariuszy : 102 - 12-06-2007

Lista obecności

Niniejsza lista obecności jest fragmentem protokołów posiedzeń plenarnych szóstej kadencji parlamentarnej. Znajdujące się tam informacje mają charakter wyłącznie informacyjny i obejmują okres sprawowania mandatu posła do Parlamentu Europejskiego. Są to dane surowe i nie obejmują korekt z tytułu uzasadnionej nieobecności spowodowanej chorobą, urlopem macierzyńskim/ojcowskim, autoryzowaną działalnością delegacji parlamentarnych itp.