Iuliu WINKLER Iuliu WINKLER
Iuliu WINKLER

Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)

Członek

Rumunia - Uniunea Democrată Maghiară din România (Rumunia)

Data urodzenia : , Hunedoara

Życiorys Iuliu WINKLER

Wersja oryginalna : EN


Życiorys   (informacje opublikowane na wyłączną odpowiedzialność posła)

Ostatnia aktualizacja: 20/01/2016

Wykształcenie (uzyskane tytuły i dyplomy)

 • 1988 : Dyplom w dziedzinie elektroniki i telekomunikacji, Instytut Politechniczny im. Traiana Vuii, Timişoara
 • 2001 : Dyplom w dziedzinie finansów i ubezpieczeń, Wydział Ekonomii Uniwersytetu w Petroszanach
 • 2003 : Absolwent rumuńskiej Akademii Obrony Narodowej
 • 1998 : Zgromadzenie Regionów Europy, uniwersytet letni / szkolenie, Erfurt (Niemcy)
 • 1998 : Centrum dla Przedsiębiorców, Szombathely (Węgry) – szkolenie na temat kwestii związanych z marketingiem regionalnym
 • 1997 : Conservatoire National des Arts et Métiers, Belfort (Francja) – program doskonalenia umiejętności w zakresie przedsiębiorczości
 • 1997 : Uniwersytet Ekologiczny, Deva (Rumunia) – kurs podyplomowy w dziedzinie zarządzania i marketingu w międzynarodowych sprawach gospodarczych
 • 1995 : Międzynarodowy Instytut Republikański (USA) – program szkoleniowy dla młodych przywódców partii politycznych dotyczący prowadzenia kampanii, Timişoara (Rumunia)

Kariera zawodowa

 • 1996-1999 : S.C. REMONTIN Construcţii-Montaj S.R.L., Hunedoara, dyrektor ds. rozwoju
 • 1993-1998 : BANAT-CRIŞANA, Fundusz Własności Prywatnej, delegat
 • 1988-1992 : IAMSAT Bukareszt, filia w Hunedoarze – od 1990 r. inżynier, koordynator ds. meteorologii i posiadacz licencji w zakresie działań związanych z technologią jądrową

Kariera polityczna

Funkcje sprawowane w krajowej partii politycznej lub krajowym związku zawodowym

 • 2001 : Przewodniczący Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ, Sojusz Demokratyczny Węgrów w Rumunii) – filia okręgowa w Hunedoarze
 • 2000-2001 : Wiceprzewodniczący RMDSZ – filia okręgowa w Hunedoarze
 • 2000 : Członek rady przedstawicieli RMDSZ
 • 1991 : Członek RMDSZ

Funkcje sprawowane w lokalnych organach samorządowych

 • 1996-1999 : Członek rady okręgu Hunedoara

Funkcje sprawowane w regionalnych organach samorządowych

 • 1999-2000 : Zastępca prefekta okręgu Hunedoara

Funkcje sprawowane w parlamencie krajowym

 • 2000-2004 : Poseł do parlamentu rumuńskiego (Izba Deputowanych)
 • 2004 : Sekretariat Komisji Budżetu, Finansów i Bankowości w parlamencie rumuńskim

Funkcje sprawowane w rządzie krajowym

 • 2004-2007 : Członek rządu Rumunii – minister handlu w Ministerstwie Spraw Gospodarczych i Handlu
 • 2007 : Sekretarz stanu ds. handlu międzynarodowego
 • 2007 : Minister łączności i technologii informacyjnych

Funkcje sprawowane w międzynarodowym zrzeszeniu partii politycznych lub związków zawodowych

 • 2007 : Członek grupy PPE w Parlamencie Europejskim

Funkcje sprawowane w instytucjach UE

 • 2007-... : Poseł do Parlamentu Europejskiego

Funkcje sprawowane w innych organizacjach europejskich

 • 2014-... : Wiceprzewodniczący Komisji Handlu Międzynarodowego (INTA) w Parlamencie Europejskim

Funkcje sprawowane w innych organizacjach międzynarodowych

 • 2012-2015 : Wiceprzewodniczący SME Europe
 • 2015-... : Pierwszy wiceprzewodniczący SME Europe

Inna działalność

 • 2005-2007 : Eximbank Romania, wiceprzewodniczący Komitetu Międzyministerialnego ds. Finansów, Gwarancji i Ubezpieczeń
 • 2007-... : Członek rumuńskiej Izby Doradców Podatkowych

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg