Iuliu WINKLER Iuliu WINKLER
Iuliu WINKLER

Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)

Członek

Rumunia - Uniunea Democrată Maghiară din România (Rumunia)

Data urodzenia : , Hunedoara

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania Iuliu WINKLER

Posłowie mogą przedkładać pisemne wyjaśnienie na temat stanowiska zajętego w głosowaniu na posiedzeniu plenarnym. Art. 194 Regulaminu

Nowe WRF, środki własne i plan naprawczy HU

15-05-2020

. – Az Európai Parlament az európai demokrácia legreprezentatívabb intézménye, minket, EP-képviselőket az összes tagállamból, összes közösségből, összes régióból származó európai emberek közvetlen módon választanak meg. Éppen ezért jogos szándékunk, hogy teljes mértékben részt vegyünk a költségvetési döntéshozatalban, annál is inkább, hogy a második világháború utáni időszak legmélyebb válságát éljük, az emberek pedig arra adtak mandátumot, hogy érdekeiket képviseljük. Az Európai Néppárt Képviselőcsoportja több elvárást is megfogalmazott az új uniós költségvetés kapcsán, amelyek teljesítése nélkül nem fogja megszavazni a 2021-2027 közötti időszakra szóló költségvetési keretet. Ezek közül a legfontosabb az EU két legjelentősebb közpolitikájának, a Kohéziós Politikának és a Közös Agrárpolitikának a megfelelő finanszírozására vonatkozik. A finanszírozás nagyobb kell legyen, mint a mostani költségvetési keretben, az új prioritásokat pedig az európai költségvetés új forrásaiból kell biztosítani. A gazdaságélénkítési tervet összhangba kell hozni a költségvetési kerettel, ugyanakkor a terv finanszírozásához a magántőke bevonzását az európai költségvetés garantálja. Éppen ezért a gazdaságélénkítési terv költségvetéséről és struktúrájáról az Európai Parlamentben vitát kell tartani és szavazni róla. Mindezek az elvárások csak akkor teljesülnek az Európai Bizottság részéről, ha az új költségvetési javaslat jelentős mértékben jobb lesz a 2018-ban megfogalmazott változathoz képest. Új, az elmúlt évtizedekhez viszonyítva precedens nélküli helyzetben vagyunk. Az Európai Unió GDP-je 8 százalékot is csökkeni fog, még akkor is, ha a világjárvány hamarosan lejár. Amennyiben az év második felében a járványnak újabb hulláma alakul ki, a GDP összeomlása elérheti a 12 százalékot is. Ilyen körülmények között megalapozott javaslatot várunk az új uniós költségvetésre, és reméljük, hogy a Bizottság éppúgy, mint az Európai Tanácsot alkotó európai vezetők szolidaritásról és felelősségérzetről tesznek tanúságot. Az EPP Képviselőcsoport álláspontjának legfontosabb érve a fiatal nemzedékek iránti közös felelősség. Tíz évvel ezelőtt, 2009-2010-ben a pénzügyi válság a fiatalok körében eredményezett súlyos munkanélküliséget, elveszett nemzedéket hozva létre. Nem fogadhatjuk el, hogy ennek a válságnak is egy újabb elveszett generáció legyen az eredménye Európában. Van ugyanakkor olyan érvünk is, amely a globális rendszert veszi figyelembe. Ezekben a napokban a nagy versenytársak ismét beléptek a küzdelembe, a korlátozások megszüntetését és a gazdaság újraindítását célzó intézkedésekkel. Ebben a versenyben az Európai Unió az Egyesült Államokkal és Kínával áll szemben, az európai emberek és vállalatok érdeke pedig az, hogy a globális verseny vesztesei ne mi legyünk.

Projekt budżetu korygującego nr 2 do budżetu ogólnego na 2020 r.: Udzielenie wsparcia państwom członkowskim w sytuacji nadzwyczajnej i wzmocnienie Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności/rescEU w odpowiedzi na epidemię Covid-19 RO

17-04-2020

. – Am votat proiectul de buget rectificativ prin care se acordă ajutor de urgență statelor membre pentru a răspunde pandemiei de coronavirus. Dacă martie a fost luna discordiei europene și a măsurilor individuale luate la nivelul statelor membre, uneori cu rezultate contradictorii, atunci luna aprilie trebuie să devină luna solidarității europene, în care măsurile luate la nivel european vor consolida încrederea cetățenilor în puterea UE de a-i ajuta la nevoie. Chiar dacă restricțiile de circulație împiedică parlamentarii europeni să se reunească cu toții la locul lor de muncă, impunând munca de la distanță, Parlamentul European rămâne principalul for al democrației europene. Parlamentul European este vocea solidarității în Uniune și dovedește acest lucru prin deciziile concrete luate în sprijinul tuturor statelor membre și regiunilor. Am convingerea că regiunile vor avea un rol crucial în repornirea economiei, iar proiectele de investiții la nivel regional vor fi cele care vor permite utilizarea cea mai eficientă a fondurilor europene. La nivelul regiunilor, orice investiție înseamnă locuri de muncă în IMM-uri și cea mai bună cale pentru a demara relansarea economică.

Szczególne środki w celu uruchomienia inwestycji w systemach ochrony zdrowia państw członkowskich i innych sektorach ich gospodarek w odpowiedzi na wystąpienie epidemii COVID-19 [Inicjatywa inwestycyjna w odpowiedzi na koronawirusa] RO

26-03-2020

. – Aprobarea de către PE a măsurilor financiare de urgență din cadrul Inițiativei pentru investiții în răspunsul la pandemia de COVID-19 este extrem de importantă. Am votat această inițiativă prin care statele membre vor avea acces la 37 de miliarde de euro pentru a sprijini cetățenii, întreprinderile și sistemele de sănătate. La fel de importante sunt și celelalte două decizii ale PE legate de criza din domeniul transportului aerian și de majorarea la 800 de milioane de euro a Fondului de solidaritate al UE. Toate acestea sunt decizii necesare, dar insuficiente.
Primele măsuri de criză ale UE au fost necoordonate, arătând că instituțiile europene sunt nepregătite și că informația necesară unui răspuns imediat nu a fost la dispoziția acestora. Zilele trecute am fost martorii unor decizii contradictorii, chiar haotice, luate de statele membre. Solidaritatea europeană s-a evaporat cu desăvârșire. Sper că toate acestea se vor schimba fundamental chiar de mâine. Sper că PE, care a organizat o sesiune plenară în cele mai grele condiții logistice, asigurând posibilitatea unei majorități covârșitoare a deputaților să voteze de la distanță, va reuși, începând chiar de mâine, să readucă în realitate nevoia de solidaritate și acțiune comună.
Pandemia a generat o criză de sănătate publică, dar și o criză economică și una socială. Viața cetățenilor este pusă în pericol în toate SM, economiile europene vor intra în recesiune severă, iar problemele sociale vor escalada. Perpetuarea discordiei ne pune în fața pericolului destrămării construcției europene. De aceea, răspunsul UE la criză trebuie să fie în primul rând un răspuns politic. Trebuie regăsită solidaritatea europeană și acțiunea comună în fața pericolelor. Cred cu tărie că prioritatea acțiunilor de urgență trebuie să fie oamenii, familiile și locurile de muncă. Acestea sunt și prioritățile pe care UDMR le promovează. Soluțiile de combatere a crizelor multiple trebuie formulate la nivel european, dar trebuie implementate la nivelul regiunilor, în așa fel încât beneficiarii acțiunii europene să fie oamenii.
Este evident că prima urgență este combaterea epidemiei, consolidarea sistemelor de sănătate publică și o cooperare coordonată între sistemele sanitare. Nimic nu este mai prețios decât viața și sănătatea oamenilor. Trebuie însă să vedem clar că salvarea economiilor este la fel de urgentă. Suntem deja presați de evoluția fulgerătoare a crizei economice. De aceea, toate provocările trebuie confruntate simultan. Trebuie de pe acum să concepem politicile publice care vor relansa UE după pandemie. În acest efort, PE trebuie să-și manifeste pe deplin inițiativa.

Wybór Komisji RO

27-11-2019

. – Noua Comisie Europeană își preia mandatul într-o perioadă extrem de dificilă, când UE este mai dezunită ca niciodată, când faliile dintre Europa de Est și Europa Occidentală s-au adâncit. În urmă cu 5 ani, Comisia Juncker și-a asumat un mandat greu, într-o Uniune care de abia își revenea din criza financiară și care a fost lovită de criza migrației și de Brexit. Acești ani au fost marcați de volatilitate atât în plan european, cât și la nivel global. De prea multe ori rezolvarea problemelor a trenat. Aceste tergiversări și amânări își arată acum efectele. Disparitățile dintre Est și Vest au crescut amețitor, dublul standard este strigător la cer, soluțiile propuse în economie lucrează doar în beneficiul unora, Politica de coeziune nu a dat rezultatele scontate, iar măsurile împotriva schimbărilor climatice se lasă așteptate. Contextul în care noua Comisie își preia mandatul este foarte dificil, iar lista urgențelor este lungă. Am votat încrezător noua Comisie. Sper că noul președinte al Comisiei Europene va înțelege că prima și cea mai importantă sarcină a sa este să realizeze reconcilierea dintre Est și Vest fără de care nu va putea rezolva niciuna dintre probleme și va fi condamnată să bată pasul pe loc.

Rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych z Macedonią Północną i Albanią (B9-0155/2019, RC-B9-0156/2019, B9-0156/2019, B9-0157/2019, B9-0158/2019, B9-0159/2019, B9-0160/2019, B9-0161/2019) RO

24-10-2019

Am votat rezoluția PE cu privire la deschiderea negocierilor pentru aderarea la UE cu Macedonia de Nord și Albania, având convingerea că recenta decizie a Consiliului European în această chestiune este o greșeală istorică. Decizia de respingere a Consiliului reflectă adâncirea diviziunilor între statele membre din Vest și din Est, care compromit și politica de lărgire a UE în Balcani. Blocarea întreprinsă de grupul de state având în frunte Franța arată lipsa de viziune pe termen lung și lipsa înțelegerii faptului că viitorul UE depinde și de garantarea stabilității în Balcani. Progresele recente din Macedonia de Nord și Albania sunt exemplul clar al faptului că strădania pentru o coexistență pașnică și pentru cooperare regională consolidează Europa, mai ales în contextul în care prin Brexit proiectul european face un istoric pas înapoi.
UDMR așteaptă de la noua Comisie o reevaluare și consolidare a politicii de lărgire. Dorim ca noua Comisie să faciliteze un nou consens politic care să cuprindă toate statele membre, incluzându-le pe cele din vestul Europei și care să elimine arbitrariul din deciziile Consiliului. UDMR dorește un consens politic animat de viziunea pe termen lung a unei UE care înglobează toate statele din Balcanii de Vest.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg