Othmar KARAS
Othmar KARAS

Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)

Członek

Austria - Österreichische Volkspartei (Austria)

Data urodzenia : , Ybbs an der Donau

Strona główna Othmar KARAS

Wiceprzewodniczący

PE
Parlament Europejski
Obowiązki związane z funkcją wiceprzewodniczącego

 • Stosunki z parlamentami narodowymi, główny odpowiedzialny (wraz z wiceprzewodniczącą D. Charanzovą)
 • Demokracja parlamentarna i nowoczesny parlamentaryzm
 • Wdrażanie art. 17 TFUE
 • Polityka informacyjna i prasa, w tym biura kontaktowe Parlamentu Europejskiego (wraz z wiceprzewodniczącą K. Barley)
 • Dzień Europy (wraz z wiceprzewodniczącą P. Picierno)
 • Analizy dla Posłów i Biblioteka (EPRS) (wraz z wiceprzewodniczącym M. Hojsík)
 • Przewodniczący grupy roboczej ds. polityki informacyjnej i komunikacyjnej
 • Zastępowanie przewodniczącej w kontaktach z państwami Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA)
 • Zastępowanie przewodniczącej w sprawach dotyczących Afryki oraz Organizacji Państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (wraz z przewodniczącym M. Angelem)
 • Zastępowanie przewodniczącej w kontaktach z Bankiem Światowym i Międzynarodowym Funduszem Walutowym (MFW), dodatkowy odpowiedzialny (wraz z wiceprzewodniczącym P. Silvą Pereirą)
 • Zastępowanie przewodniczącej w kontaktach z organami wielostronnymi (ds. bezpieczeństwa), w tym z Organizacją Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO) oraz Organizacją Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE), drugi odpowiedzialny (wraz z wiceprzewodniczącą P. Picierno)

Wiceprzewodniczący

FISC
Podkomisja do Spraw Podatkowych

Członek

BURO
Prezydium
ECON
Komisja Gospodarcza i Monetarna

Zastępstwo

ITRE
Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
AFCO
Komisja Spraw Konstytucyjnych
DPAL
Delegacja do spraw Stosunków z Palestyną
D-US
Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi
DASE
Delegacja do spraw stosunków z państwami Azji Południowo-Wschodniej i Stowarzyszeniem Państw Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN)
DMED
Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Unii dla Śródziemnomorza
DACP
Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego OACPS–UE
DCAB
Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Karaiby–UE

Ostatnie prace

Zapisanie prawa do aborcji w Karcie praw podstawowych UE (B9-0205/2024, B9-0207/2024, B9-0208/2024) DE

11-04-2024
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

Ich konnte dem Entschließungsantrag zur Aufnahme des Rechts auf Abtreibung in die Charta der Grundrechte der EU nicht zustimmen. Die Möglichkeit von Abtreibung sollte überall gewährleistet sein, ist aber kein grundlegendes Menschenrecht. Das grundlegende Menschenrecht ist das Recht auf Leben. Die Abtreibung ist eine individuell begründete Ausnahme.

Wniosek o uchylenie immunitetu DE

14-03-2024 P9_CRE-PROV(2024)03-14(4-148-0000)
Wkład do debat parlamentarnych

Głosowanie DE

14-03-2024 P9_CRE-PROV(2024)03-14(4-150-0000)
Wkład do debat parlamentarnych

Kontakt

Bruxelles

Parlement européen
Bât. ALTIERO SPINELLI
06E202
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Strasbourg

Parlement européen
Bât. LOUISE WEISS
T12023
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex