Baroness NICHOLSON OF WINTERBOURNE Baroness NICHOLSON OF WINTERBOURNE
Baroness NICHOLSON OF WINTERBOURNE
Wielka Brytania

Data urodzenia : , Oxford

Szósta kadencja Parlamentu NICHOLSON OF WINTERBOURNE

Grupy polityczne

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy - Członkini

Partie krajowe

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Liberal Democrat Party (Wielka Brytania)

Wiceprzewodnicząca

 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Komisja Spraw Zagranicznych
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Spraw Zagranicznych

Deputowani

 • 21-07-2004 / 21-07-2004 : Komisja Spraw Zagranicznych
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Podkomisja Praw Człowieka
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegacja do spraw stosunków z Iranem
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegacja do Eurośródziemnomorskiego Zgromadzenia Parlamentarnego
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Podkomisja Praw Człowieka
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Komisja Spraw Zagranicznych
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Podkomisja Praw Człowieka
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegacja do spraw stosunków z Iranem

Zastępstwo

 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Maszreku
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Komisja Budżetowa
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Maszreku

all-activities

Wkład do debat parlamentarnych

Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 204art. 171 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca

Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 55

SPRAWOZDANIE w sprawie Kaszmiru: obecna sytuacja i perspektywy na przyszłość

25-04-2007 A6-0158/2007 PE 376.409v05-00 AFET
Baroness NICHOLSON OF WINTERBOURNE

Opinia(-e) jako sprawozdawca

Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 56 i 57, załącznik VI

OPINIA w sprawie propagowania i ochrony praw podstawowych: rola instytucji krajowych i europejskich, w tym Agencji Praw Podstawowych

27-04-2005 AFET_AD(2005)355623 PE 355.623v02-00 AFET
Baroness NICHOLSON OF WINTERBOURNE

Projekt(-y) rezolucji

Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 143

Pytanie(-a) parlamentarne

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.)

**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie okaleczania żeńskich narządów płciowych

15-05-2006 P6_DCL(2006)0041 Wygasła
Feleknas UCA Raül ROMEVA i RUEDA Karin SCHEELE Jürgen SCHRÖDER Baroness NICHOLSON OF WINTERBOURNE
Data otwarcia : 15-05-2006
Termin : 15-09-2006
Liczba sygnatariuszy : 190 - 15-09-2006

Lista obecności

Niniejsza lista obecności jest fragmentem protokołów posiedzeń plenarnych szóstej kadencji parlamentarnej. Znajdujące się tam informacje mają charakter wyłącznie informacyjny i obejmują okres sprawowania mandatu posła do Parlamentu Europejskiego. Są to dane surowe i nie obejmują korekt z tytułu uzasadnionej nieobecności spowodowanej chorobą, urlopem macierzyńskim/ojcowskim, autoryzowaną działalnością delegacji parlamentarnych itp.