Kathleen VAN BREMPT Kathleen VAN BREMPT
Kathleen VAN BREMPT

Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim

Członkini

Belgia - Socialistische Partij.Anders (Belgia)

Data urodzenia : , Wilrijk

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania Kathleen VAN BREMPT

Posłowie mogą przedkładać pisemne wyjaśnienie na temat stanowiska zajętego w głosowaniu na posiedzeniu plenarnym. Art. 194 Regulaminu

Sprzeciw na podstawie art. 112 Regulaminu: ołów i jego związki (B9-0089/2020) NL

12-02-2020

Ik heb vandaag tegen het voorstel van de Europese Commissie omtrent de recyclage van met lood vervuild pvc gestemd. Een bijzonder vervuilende en toxische stof als lood, die zowel schadelijk is voor mens als milieu, hoort niet langer gebruikt te worden als stabilisator van pvc. Maar liefst 90 % van de looduitstoot in Europa is het gevolg van vervuild pvc en amper 10 % van het huidige pvc-afval wordt gerecycleerd. Door de recyclage van met lood vervuild pvc toe te staan, zal er echter ook in de komende decennia lood aanwezig blijven in de productiecyclus van pvc.
We staan voor een fundamentele keuze. Wat voor een circulaire economie willen we als Unie in de komende jaren vormgeven? Voor mij is het duidelijk dat dat er een moet worden die gebaseerd is op het gebruik van schone en duurzame materialen. Daar horen vervuilende zware metalen, waaronder lood in dit geval, niet bij.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg