Charles GOERENS : Strona główna 

Wiceprzewodniczący 

Komisja Spraw Konstytucyjnych 

Członek 

Komisja Rozwoju 
Podkomisja Praw Człowieka 
Delegacja do Komisji Parlamentarnej CARIFORUM–UE 
Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE 

Zastępstwo 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Delegacja do spraw stosunków z państwami Półwyspu Arabskiego 

Ostatnie prace 

OPINIA w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2020  
- DEVE_AD(2019)639818 -  
-
DEVE 
Opinia(-e) jako sprawozdawca 

Kontakt