José GUSMÃO : Strona główna 

Wiceprzewodniczący 

Komisja Gospodarcza i Monetarna 

Członek 

Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi 

Zastępstwo 

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 

Ostatnie prace 

System FADO (fałszywe i autentyczne dokumenty on-line) (A9-0022/2019 - Roberta Metsola) PT  
 
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 

Kontakt