Michèle RIVASI : Strona główna 

Członkini 

Komisja Rozwoju 
Komisja Kontroli Budżetowej 
Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE 

Zastępstwo 

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 

Ostatnie prace 

Kontakt